Forma práce:  HPP 0,5 – 1, pracovní doba s pružnou pracovní dobou
Region: Praha 4- Braník

Co od vás potřebujeme:

 • Vytvoření a naplňování fundraisingové strategie organizace.
 • Aktivní vyhledávání grantových a dalších fundraisingových příležitostí.
 • Oslovování potenciálních dárců a sponzorů.
 • Příprava a tvorba projektových záměrů (zjišťování pravidel donorů, komunikace v rámci organizace a partnerů o potřebách a náplni projektů).
 • Tvorba kompletních projektových žádostí
 • Spolupráce na přípravě prezentačních materiálů organizace (výroční zprávy, informační prospekty, texty na web, prezentace).
 • Spolupráce s kolegy v oblasti marketingu a PR.
 • Spolupráce na tvorbě a vyhodnocování ročního marketingového plánu a plánu komunikace s médii a veřejností.
 • Zastupování oblasti Fr, PR a marketingu směrem k řediteli.

Co vám nabízíme:

 • Možnost seberealizace – uplatnit své nápady, být kreativní.
 • Účastnit se na marketingu a PR organizace.
 • Zázemí 20 let fungující organizace s příjemnou organizační kulturou – podpora, zájem, respekt.
 • Výsledky své práce vidět v krátkodobém horizontu.
 • Prostor pro samostatnou práci, týmovou spolupráci.
 • Být užitečný.
 • Účastnit se zajímavých akcí, potkávat se s inspirativními lidmi.
 • Vzdělávat se, rozvíjet svůj potenciál.

Bez čeho se neobejdete:

 • Znalosti projektového řízení.
 • Praxe v neziskové sféře.
 • Komunikativnosti, empatie.
 • Samostatnosti, kreativity, spolehlivosti, systematičnosti, pečlivosti, zodpovědnosti a pozitivního přístupu.
 • Schopnosti dotahovat věci do konce a obhájit svou práci měřitelnými výstupy.
 • Výborného ústního i písemného projevu v českém jazyce.
 • Znalosti práce na PC (MS Office – především Excel a PowerPoint na výborné úrovni, databáze, internet).
 • Dobré organizační schopnosti a flexibility.
 • Čestného jednání vůči zaměstnavateli, lidem uvnitř i vně organizace, partnerům, dárcům, profesi.
 • Osvojení hodnot a zásad organizace.
 • Výhodou – praxe ve fundraisingu.

Těšíme se na váš strukturovaný životopis a motivační dopis, ve kterém uvedete, čím nám můžete být prospěšní.

Zájemci, kteří nás svou nabídkou osloví, budou pozváni k účasti v dalším kole výběrového řízení.

Nástup možný ihned.

Více informací získáte telefonicky na čísle 777 913 456 nebo mailem reditel@pohoda-help.cz u Mgr. Lucie Mervardové.

Těšíme se na spolupráci.

Categories: aktuality