Co znamená bydlet v chráněném bydlení?

Bydlet v chráněném bydlení znamená, že se člověk s mentálním postižením přestěhuje do některého z chráněných bytů Pohody. Zapojí se do chodu domácnosti (nákupy, úklid, vaření apod.) a k tomu podle svých potřeb využívá podpory asistenta. Podporu asistenta využívá i v dalších oblastech svého života, např. při doprovodech k lékaři, na úřady i při plánování a trávení volného času. Člověk, který bydlí v chráněném bytě Pohody, chodí na část dne do zaměstnání nebo v dopoledním čase využívá jinou sociální službu. Asistent přichází do chráněného bytu v 13:00 a poskytuje podporu obyvatelům bytu do večerních hodin. V některých chráněných bytech je zajištěna noční asistence. S pomocí asistenta obyvatelé bytu získávají, zdokonalují nebo udržují dovednosti, které jim umožňují větší samostatnost v bydlení i v životě.

Pro koho je chráněné bydlení v Pohodě?

Bydlení v Pohodě je pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 19 až 64 let. Mentální postižení je v Mezinárodní klasifikaci nemocí vedeno pod označením F 70 až F 79. Tuto diagnózu musí mít žadatel o službu potvrzenou v povinné příloze žádosti Vyjádření lékaře. Kombinovaným postižením je myšleno mentální postižení v kombinaci s jiným typem postižení.

Bydlení v Pohodě není pro lidi pouze s duševním onemocněním, pro lidi s organickým poškozením mozku získaným v dospělosti nebo pro osoby s různými typy demencí.

Jsem člověk s mentálním postižením, ale mám také psychiatrickou diagnózu. Můžu bydlet v chráněném bytě v Pohodě?

Ano, je to možné, ale vždy záleží na rozsahu a závažnosti psychiatrických problémů. Pokud psychiatrické problémy brání soužití s více osobami v domácnosti, nebo jsou ohrožením pro uživatele samotného nebo ostatní obyvatele bytu, nemůžeme službu poskytovat nebo v poskytování služby pokračovat. Jedná se o situace, kdy např. uživatel nebere předepsané léky, kombinuje jejich užívání s alkoholem, má velké úzkosti až sebevražedné myšlenky, je agresivní. K žádosti o poskytování služby chráněné bydlení vyžadujeme aktuální lékařskou zprávu v případě, že je žadatel v péči psychiatra, psychologa či neurologa. Každou žádost o poskytování služby vždy posuzujeme individuálně.

Jsem člověk s mentálním postižením, ale mám k tomu ještě těžší tělesné nebo smyslové postižení. Můžu bydlet v chráněném bytě v Pohodě?

Ano, pokud jste člověk s mentálním postižením, můžete podat žádost o poskytování chráněného bydlení s povinnou přílohou Vyjádření lékaře. Pokud zdravotní stav žadatele nebrání v poskytování služby typu chráněného bydlení, domlouváme s žadatelem sociální šetření. Cílem sociálního šetření je zjistit, jakou míru podpory žadatel potřebuje a zda chráněné byty a poskytovaná asistence vyhovují jeho potřebám. Každou žádost o poskytování služby a potřeby žadatele posuzujeme individuálně. Posuzujeme možnost žadatele zapojit se do chodu domácnosti a využívat službu, a také zda jsme schopni splnit odborné a další požadavky, které daný typ postižení vyžaduje.

Obecně lze říct, že naše chráněné byty nejsou uzpůsobené pro lidi pohybující se na vozíku a pro lidi s úplnou ztrátou zraku či sluchu.

 Jaký je rozdíl mezi službou chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení?

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba. Předpokladem pro její poskytování je, že se žadatel přestěhuje do chráněného bytu a zapojuje se do chodu domácnosti. Zapojením do chodu domácnosti si osvojuje, zlepšuje nebo udržuje dovednosti, které potřebuje pro samostatnější bydlení a život. Naopak podpora samostatného bydlení je ambulantní službou. Uživatel bydlí ve vlastním bydlení a dochází v domluvený čas na trénink dovedností.

Mám podanou žádost o chráněné bydlení, ale bojím se, jestli mi takové bydlení bude vyhovovat, nebo jestli to v chráněném bydlení zvládnu.

S každým uživatelem uzavíráme nejprve smlouvu o poskytování služby na max. 1 měsíc. Tento krátkodobý pobyt, tzv. zkušební, slouží k tomu, aby si člověk s mentálním postižením vyzkoušel, jak chráněné bydlení funguje, jaké činnosti se v domácnosti dělají a jak funguje podpora asistenta. Po zkušebním pobytu si uživatel vyhodnotí, zda mu chráněné bydlení v Pohodě vyhovuje, zda mu vyhovují spolubydlící v chráněném bytě a zda chce využít dlouhodobý pobyt.

Které domácí práce musím umět, když chci bydlet v chráněném bydlení v Pohodě?

Při posuzování žádosti o poskytování chráněného bydlení nehraje roli, jaké domácí práce a v jaké míře žadatel zvládá. Obyvatelé bytu využívají při domácích pracích podporu asistenta v míře, kterou potřebují.

To znamená, např. že některý uživatel chodí nakoupit sám a zvládne i placení nákupu, jiný uživatel vybere zboží v obchodě sám, ale potřebuje asistenci při placení nákupu, další uživatel potřebuje asistenci jak při výběru zboží, tak při placení.

Podobně je to např. s praním. Některý uživatel potřebuje jen připomenout, že je čas vyprat si prádlo, jiný uživatel potřebuje podporu při roztřídění prádla, ale sám zvládne odměřit prací prostředek a zvolit program praní. Uživatel, který zatím činnost nezvládá, se učí jednotlivé kroky s asistentem.

Stejně je to s přípravou jídla. Uživatel může umět vařit jednoduchá jídla samostatně, nebo s podporou asistenta v jednotlivých krocích. Uživatel, který neumí vařit nebo nemá vaření rád, dělá po domluvě s asistentem přípravné práce (např. mytí a krájení zeleniny, škrábání brambor apod.).