Bílá vrána     Podpořte Pohodu

Díky příspěvku ČSOB karty dobré vůle nemusí naše klientka opustit chráněné bydlení


Naší klientkou je žena s mentálním postižením ve věku 70+, která nemá žádné rodinné příslušníky a žije v chráněném bydlení POHODA, o.p.s. Jako dítě bydlela v rodině, kde neměla dobré podmínky a potom se na dlouhá léta dostala do ústavu. Na toto období velmi nerada vzpomíná. Bohužel její příjem není dostačující k tomu, aby mohla zaplatit služby, které v rámci chráněného bydlení užívá, a pravidelně se dostává do „mínusu“. Projekt ČSOB karty dobré vůle se rozhodl podpořit naší klientku finanční částkou, která jí pomůže k tomu, aby nemusela opustit chráněné bydlení, ve kterém bydlí již dlouhou řadu let, a přestěhovat se do ústavu. Finanční příspěvek pro ni znamená, že se nebude muset stěhovat do ústavní péče, ale zůstane s lidmi a v prostředí, které zná a kde se cítí jako doma, a to je chráněné bydlení POHODA.

Moc děkujeme!