Bílá vrána     Podpořte Pohodu

Exkurze estonské organizace Tartu v chráněném bydlení POHODA


Včera navštívila chráněné bydlení POHODA estonská nezisková organizace Tartu Mental Health Care Centre, která se zabývá pomocí lidem s mentálním postižením. Setkání zprostředkovala organizace Asociace manažerů absolventů, která realizuje projekty, které rozvíjí partnerství a umožňují vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti společného zájmu zejména mezi neziskovými organizacemi.

Setkání se účastnilo pět zaměstnanců POHODY a pět pracovníků estonské organizace Tartu. Zahraniční kolegy zajímala především problematika chráněného bydlení, práce uživatelů služeb s penězi, standardy kvality služeb a celé pozadí poskytování sociálních služeb klientům s postižením. Také je velice zajímala náplň denního stacionáře POHODA – aktivity klientů, denní program a další.

Setkání setkání se zahraničními kolegy bylo pro nás velice inspirativní a těšíme se na další výměnu zkušeností.