Bílá vrána     Podpořte Pohodu

Hledáme nového fundraisera


POHODA hledá fundraisera

Forma práce:  HPP 0,8 – 1, pracovní doba s pružnou pracovní dobou
Region: Praha
POHODA – společnost pro normální život lidí s mentálním postižením, o.p.s., která více jak 20 let poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením a provozuje sociální podnik kavárnu Bílá várna a cateringové služby, hledá kolegu na pozici fundraiser. Člověka s talentem k vedení lidí, řízení procesů, týmového hráče s potřebou dotahovat úkoly a dosahovat cíle.  

 Náplň práce:

 • Vytvoření fundraisingové strategie organizace.
 • Zavedení a řízení fundraisingových procesů v organizaci, nastavení systému pravidelné komunikace s dárci, správa databáze dárců.
 • Aktivní vyhledávání grantových a dalších fundraisingových příležitostí (evropské, národní i lokální zdroje) a oslovování potenciálních dárců a sponzorů (z oblasti institucionální, firemní i soukromé).
 • Příprava a tvorba projektových záměrů (zjišťování pravidel donorů, komunikace v rámci organizace a partnerů o potřebách a náplni projektů).
 • Tvorba kompletních projektových žádostí se zajištěním všech nezbytných příloh, včetně sledování termínů a podání.
 • Administrace vybraných projektů včetně vytváření zpráv o realizaci s vyúčtováním projektu – vedení příslušné dokumentace.
 • Spolupráce na přípravě prezentačních materiálů organizace (výroční zprávy, informační prospekty, texty na web, prezentace).
 • Spolupráce s kolegy v oblasti marketingu a PR.
 • Spolupráce na tvorbě a vyhodnocování ročního marketingového plánu a plánu komunikace s médii a veřejností.
 • Zastupování oblasti Fr, PR a marketingu směrem k řediteli.

Požadujeme:

 • Odpovídající vzdělání a praxe – ideálně vysokoškolské, ekonomické zaměření.
 • Znalost projektového řízení a minimálně 1 rok praxe v této oblasti – zkušenosti se zpracováním projektů.
 • Zkušenosti s vedením týmu, předpoklady pro týmovou práci.
 • Samostatnost, kreativitu, spolehlivost, systematičnost, pečlivost, zodpovědnost a pozitivní přístup.
 • Schopnost dotahovat věci do konce a obhájit svou práci měřitelnými výstupy.
 • Výborný ústní i písemní projev v českém jazyce.
 • Znalost práce na PC (MS Office – především Excel a PowerPoint na výborné úrovni, databáze, internet).
 • Dobré organizační schopnosti a flexibilitu.
 • Čestné jednání vůči zaměstnavateli, lidem uvnitř i vně organizace.
 • Osvojení hodnot a zásad organizace.

Výhodou: praxe v oblasti fundraisingu, příjemné vystupování, komunikativnost, otevřenost

Nabízíme:

 1. Podílet se na tvorbě nového přístupu a systému v FR, ale i PR a marketingu v Pohodě.
 2. Zázemí 20 let fungující organizace s příjemnou organizační kulturou
 3. Výsledky své práce vidět v krátkodobém horizontu.
 4. Realizovat se, uplatnit své nápady, být kreativní.
 5. Prostor pro samostatnou práci.
 6. Mít smysluplnou práci.
 7. Dělat práci, která Vás baví i živí.
 8. Nejpozději po jednoletém období od nástupu do pracovního poměru, převzít vedení oblasti FR, PR a marketingu v Pohodě.

 

Zájemce o tuto pozici žádáme, aby poslali nejpozději do 18. 3. 2019 emailem na reditel@pohoda-help.cz:

 1. svůj strukturovaný životopis,
 2. motivační dopis s uvedením očekávaného platu,
 3. reference,
 4. vypracovaný dopis potenciálnímu sponzorovi s nabídkou dlouhodobé spolupráce – partnerství (zaměstnávání pracovníků v kavárně Bílá vrána),
 5. návrh osnovy fundraisingového plánu POHODY na rok 2019.

 

Zájemci, kteří nás svou nabídkou osloví, budou vyzváni k osobnímu setkání. Ta budou probíhat na konci března a počátku dubna 2019. Nástup možný již v průběhu dubna 2019.