Newsletter        Podpořte Pohodu
menu chráněné bydlení
menu denní stacionář
menu osobní asistence
POHODA, o.p.s.
VÍCE >>

Každý člověk, tedy i člověk s mentálním a vícenásobným postižením, je jedinečná a neopakovatelná bytost. Má svou důstojnost, city k druhým i k sobě samému, musí být přijímán s respektem a úctou. Aby mohl normálně žít, potřebuje bezpečí vlastního domova s blízkými lidmi, smysluplnou činnost a ochranu svých práv.

Náš kalendář
 
AEC v1.0.4