Každý člověk, tedy i člověk s mentálním a vícenásobným postižením, je jedinečná a neopakovatelná bytost. Má svou důstojnost, city k druhým i k sobě samému, musí být přijímán s respektem a úctou. Aby mohl normálně žít, potřebuje bezpečí vlastního domova s blízkými lidmi, smysluplnou činnost a ochranu svých práv. Člověk s mentálním a mnohočetným postižením navíc potřebuje trvalou pomoc jiného člověka.

Kontakt:

Manažer komunikace s veřejností, marketing
Eva Košťálová
(+420) 777 913 533
marketing@pohoda-help.cz