Bílá vrána     Podpořte Pohodu

Média


POHODA, o.p.s.

Každý člověk, tedy i člověk s mentálním a vícenásobným postižením, je jedinečná a neopakovatelná bytost. Má svou důstojnost, city k druhým i k sobě samému, musí být přijímán s respektem a úctou. Aby mohl normálně žít, potřebuje bezpečí vlastního domova s blízkými lidmi, smysluplnou činnost a ochranu svých práv. Člověk s mentálním a mnohočetným postižením navíc potřebuje trvalou pomoc jiného člověka.

Kontakt:

bara-kil
komunikace s médii a veřejností

Mgr. Barbora Kiliesová
(+420) 777 913 484
pr@pohoda-help.cz