Bílá vrána     Podpořte Pohodu

Historie


Občanské sdružení POHODA bylo založeno v toce 1998 a otevřeno chráněné bydlení na Podolské, které již není v provozu. Kromě chráněného bydlení POHODA začala poskytovat také poradenství.

1999
otevření CHB (Sokolská 29) pro 8 uživatelů služby
– zahájení osobní asistence
– zahájení služby podporovaného bydlení
– zahájení respitní a krizové péče
– zahájení volnočasových aktivit a rekreačních pobytů
– první kontrola kvality poskytovaných služeb ze strany MPSV
– vydání adresáře sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha 2

2000-2001
– otevření dalšího CHB (Kodymova 2526) pro 9 uživatelů služby
– návštěva obdobných organizací v Německu ( hrazeno z grantu R. Bosche )
– změna loga organizace (šnek)
– první „Šnekiáda“ – propagační akce POHODY pro širokou veřejnost. Od tohoto roku se koná pravidelně v červnu na nám. Míru ve Dnech hudby pořádaných MČ Praha 2, součástí je i veřejná sbírka
– vydání aktualizace adresáře sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha 2

2002-2003
– otevření DS Záhřebská
– zahájení spolupráce s externím supervizorem – MUDr. Matuška – pro CHB
– vydána publikace „Služby pro lepší život lidí s mentálním a kombinovaným postižením“
– získání financí z projektů Access a Perspektiva – z fondů EU – program Phare, administrace NROS
– zahájení služby ,,Komplexní pomoc rodinám‘‘ (dále KPR)
– únor 2003 – zahájení spolupráce s Owl Housing Londýn + stáž (vedoucí KPR)
– duben 2003 – odchod výkonné ředitelky, zásadní personální změny
– květen 2003 – druhá stáž v Owl Housing Londýn (vedoucí KPR, asistent KPR, sociální pracovnice, klient)
– dočasný provoz CHB Rumunská (snaha vrátit klienta do jeho původního prostředí)
– srpen 2003 – nástup nové výkonné ředitelky
– zahájení činnosti koordinátora dobrovolníků