Bílá vrána     Podpořte Pohodu

Projekt “Rozvoj organizace POHODA” zdárně pokračuje


Cílem tohoto projektu, podpořeného Evropským sociálním fondem v Operačním programu Zaměstnanost, je posílit know-how zaměstnanců organizace a pomocí expertů nastavit v organizaci POHODA procesy tak, aby výsledkem byla kvalitně fungující, profesionální nezisková organizace věnující se vyrovnávání příležitostí osob s mentálním postižením.

Na aktivity v tomto projektu za uplynulé měsíce se můžete podívat v sekci projekty.