Bílá vrána     Podpořte Pohodu

Setkání opatrovníků a rodičů uživatelů služeb POHODY proběhlo 22. 2. 2017


V kavárně Bílá vrána proběhlo tradiční setkání opatrovníků a rodičů uživatelů služeb POHODY. Setkání se účastnilo 17 lidí z řad uživatelů služeb, rodičů a opatrovníků. Setkání moderovala ředitelka Lucie Mervardová, informace ke službám předaly manažerky služeb Jana Švajglová, Jana Miškuvová a Šárka Petrášová. Na úvod jsme účastníkům promítli vzpomínku na zemřelé rodiče uživatelů našich služeb – konkrétně na zesnulého pana Stanislava Kaina, se kterým jsme měli možnost dlouhodobě spolupracovat v péči o jeho dvě dcery s mentálním znevýhodněním. Jeho dcery jsou našimi klientkami již řadu let. Právě pan Kain byl podporovatelem odchodu dospělých potomků s postižením do samostatného života s podporou sociálních služeb, tak aby si jak rodiče tak jejich děti zvykali na samostatný život.


Dále POHODA znovu nabídla rodičům a opatrovníkům podporu v plánování kroků pro situace, kdy uživatelé terénních služeb nebudou mít moci zajištěnou současnou podporu rodinných příslušníků. Dopředu můžeme společně zmapovat lidi a služby kolem člověka se znevýhodněním. Možnosti, které se nabízí pro chvíle, kdy rodič či jiný blízký onemocní, je hospitalizovaný, ztratí pro zajištění podpory sílu, zemře. Můžeme získat přehled o odpovídajících terénních službách a lidech pro nezbytnou možnou podporu k překlenutí časově omezené doby. Můžeme plánovat také zajištění dalšího života člověka v domácím prostředí nebo nejvhodnější, nejkvalitnější, pobytové službě. Veřejná opatrovnice paní Magda Suchopárová uvedla, že taková příprava je velkou pomocí pro situace, kdy veřejný opatrovník řeší situaci člověka, který zůstane sám, bez blízkých osob. Je možné vycházet z potřeb člověka se znevýhodněním, možností jeho okolí atd. V opačném případě se volí jakákoliv možnost „střechy nad hlavou“.  Tomu bychom rádi předcházeli.

Znovu jsme také nabídli neformální setkávání v kavárně Bílá vrána, na která bychom byli schopni pozvat odborníky pro danou oblast. (Invalidní důchod/příspěvek na péči a možnosti jejich navýšení, možnosti krátkodobých pobytových služeb, současná kvalita pobytových služeb – sdílení zkušeností, atd.)

Setkání proběhlo ve velmi přátelské a inspirativní atmosféře. Těšíme se příště!