Co je chráněné bydlení?

 • Chráněné bydlení je domovem pro ty z vás, kteří potřebujete každodenní pomoc od jiné osoby.
 • Chráněné bydlení je domácnost, kde se i vy budete podílet na jejím každodenním chodu.
 • V chráněném bydlení jsou vám k dispozici osobní asistenti, kteří Vám pomáhají, když je to potřeba.
 • V chráněném bydlení klademe důraz na rozvoj vaši samostatnosti a získání nových dovedností potřebných pro váš běžný život

Co v chráněném bydlení můžete rozvíjet?

 • nakupování
 • vaření
 • hospodaření s penězi
 • uklízení a údržbu domácnosti
 • péči o sebe sama
 • cestování po městě
 • navazování a udržování mezilidských vztahů
 • jak využívat volný čas

Tým pracovníků chráněného bydlení