Bílá vrána     Podpořte Pohodu

Sociální pracovníci z Moldavska navštívili Pohodu


 

A pro změnu další stáž tento týden – tentokrát sociální pracovníci, zaměstnanci ze státní správy i nejrůznějších organizací z Moldavy, kteří k nám přišli na exkurzi díky Člověk v tísni. Opět zajímavé setkání, které posloužilo k inspirativním debatám o rozdílnosti našich systémů i služeb. Děkujeme!