Bílá vrána     Podpořte Pohodu

Výstava organizace Green Doors v kavárně Bílá vrána


#Prolomit Stigma / #Shatter The Stigma – fotografie lidí s duševním onemocněním

Organizace Green Doors (www.greendoors.cz) výstavou otevírá diskuzi k tématu postojů veřejnosti vůči lidem s duševním onemocněním. Výstavu tvoří fotografie s příběhy lidí se schizofrenií, které jsou dány do kontrastu se stigmaty veřejnosti. Návštěvníci budou moci výstavu zhlédnout od dnešního dne do konce listopadu. Bílá Vrána je sociální podnik, kde pracují lidé s mentálním postižením. Výstava je součástí projektu Momentální scéna, který podporuje právě zaměstnávání lidí s postižením.

PROLOMTE STIGMA a zbořte pár mýtů!

Lidí, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, je kolem nás mnoho… studují, pracují, mají partnery, rodiny, své záliby, mohou vynikat ve sportu nebo umění… ale málokdo o své nemoci mluví. Stále ještě jsou předsudky a mýty spojené s duševním onemocněním ve společnosti silně zakořeněné a na lidi s duševním onemocněním je pohlíženo skrz prsty. Často netušíme, jak tenká hranice mezi duševním zdravím a onemocněním může být.

Na výstavě se podílí:

  
fotografoval Pavel Hroch