POHODA bude hrát unikátní fotbalový turnaj na podporu globálního cíle OSN- MÉNĚ NEROVNOSTÍ SDG10.

Global Goals World Cup (GGWCup) je hra, která mění svět. Ve fotbalovém turnaji se v Praze utká 18 týmů žen s jediným cílem, hrát pro lepší svět. Každý tým totiž bojuje za jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje od OSN (Global Goals for Sustainable Development = SDGs). Na naplňování SDGs se v roce 2015 shodli všechny členské státy OSN v rámci tzv. Agendy 2030. Společný plán definuje svět v roce 2030 a konkrétní kroky, jak bojovat s ekonomickými, environmentálními a sociálními problémy, se kterými se právě potýká. Není třeba umět perfektně hrát fotbal, je třeba aktivně bojovat za lepší svět!

Náš tým #jsemvpohodě:

Eva když přišla do POHODY věděla, že tady se bude moci uplatnit a realizovat, její dobrá nálada a elán je nakažlivý. Každodenně informuje o problematice lidí s postižením veřejnost. Věří v lepší zítřky, v boření hranic a v to, že i cesta může být cíl. V květnu zahájila výstavu Jsem v pohodě, která představuje sociální služby vyrovnávající příležitosti lidí s mentálním postižením ve společnosti. Ta je k vidění u nás v kavárně Bílá vrána (Ve Smečkách 5, Praha 1) .

Šárka přispěla k tomu, že POHODA získala značku Mezigeneračně. V projektu, ve kterém se setkávají děti ze školky s dospělými lidmi s mentálním postižením na společných aktivitách. Při těchto návštěvách nejde jen o mezigenerační setkání, ale také o učení dětí přirozeně jednat s lidmi s postižením.

Veronika se podílí na tom, aby lidé s postižením mohli zůstat žít v běžném bydlení, osamostatnit se v dospělém věku od rodiny, žít v blízkosti svých přátel, mohli si udržet zaměstnání, a nemuseli odcházet do velkých zařízení sociální péče.

Lucka pomáhá tomu, aby lidé s mentálním postižením aktivně trávili volný čas, byli prospěšní druhým a jejich rodiny měly čas k odpočinku od dlouhodobé náročné péče.

Týna a Zdeňka pracují v sociálně prospěšném podniku Bílá vrána a svým příkladem ukazují, co všechno lidé s postižením zvládnou, když k tomu dostanou příležitost, a tím motivují ostatní.

Káťa vede tým asistentů, kteří každodenně pomáhají v domácím prostředí lidem, kteří to potřebují. Klientům pomáhají v získávání potřebných dovedností k samostatnějšímu životu a jejich rodinám v pocitu bezpečí ve chvíli, kdy se potřebují na chvíli zastavit a odpočinout si.

Slávka je naše dlouholetá patronka a členka naší správní rady.

Categories: aktuality