V rámci projektu s názvem Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťování do zařízení mimo Hlavní město Prahu jsme umožnili třem lidem s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, včetně poruch autistického spektra, aby nemuseli odcházet do velkých ústavních zařízení.

Jednomu člověku jsme dokonce umožnili přechod z psychiatrické léčebny do našeho chráněného bydlení, kde může žít v menší skupině za pomoci asistentů. Pomohli jsme také rodinám, které potřebují pomoc v péči o své děti se znevýhodněním, protože už péči sami nezvládají. Zároveň tyto rodiny chtějí, aby jejich děti byly samostatné pro případ, že by se s rodiči něco stalo.

V rámci projektu jsme provedli tranformaci našeho chráněného bydlení. Lidé, kteří díky pobytu v našich chráněných bytech získali dostatek schopností a dovedností potřebných k samostatnému životu, odešli bydlet do vlastních bytů nebo do bytů s nižší mírou podpory. V projektu transformace pro nás bylo velkou pomocí získání dalšího bytu, kde v současnosti poskytujeme službu chráněné bydlení třem lidem.

Projekt sponzoroval Magistrát Hlavního města Prahy a byl spolufinancován Evropskou Unií.