Co znamená chráněné bydlení v POHODĚ?

V Bydlení POHODA zajišťujeme ubytování dospělým lidem s mentálním postižením, kteří se neobejdou bez přiměřené míry podpory druhé osoby. Uživatele podporujeme v dovednostech, které potřebují k zajištění svých každodenních potřeb a v činnostech souvisejících s vedením domácnosti. Umožňujeme uživatelům aktivně se zapojit do chodu domácnosti, bydlet samostatně s přiměřenou podporou a získávat dovednosti v bezpečném prostředí. Jedná se o chráněné bydlení komunitního typu, tedy v jednom chráněném bytě bydlí více uživatelů. 

Posláním Bydlení POHODA je:

 • Poskytování přiměřené míry podpory lidem s mentálním postižením v každodenním životě. 
 • Vytváření podmínek pro rozvoj samostatnosti uživatelů služby. 
 • Uplatnění svobodné vůle uživatelů služby a přijetí zodpovědnosti za vlastní život. 
 • Důraz na důstojnost a soukromí uživatele služby. 

Cíle Bydlení POHODA jsou:

 • Zajistit bydlení s asistencí přizpůsobenou individuálním potřebám jednotlivých obyvatelů bytu. 
 • Zapojit uživatele dle svých schopností a možností do všech činností souvisejících s péčí o sebe a o domácnost. 
 • Využívat dostupných veřejných služeb uživatelem (lékařská péče, nákupy, doprava, aj.). 
 • Zajistit přiměřenou podporu uživateli při jeho osobních či úředních záležitostech. 
 • Umožnit uživateli dle svých schopností rozhodovat o způsobu trávení svého volného času, svých zájmech a o tom, se kterými lidmi chce být v kontaktu (rodina, partneři, kamarádi, kolegové atd.).

Kdo u nás může bydlet?

Cílovou skupinou poskytované sociální služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením nebo kombinovaným postižením ve věku 19 až 80 let. V Bydlení POHODA mohou bydlet i stávající uživatelé starší 80 let, pokud jejich psychický nebo fyzický stav nevyžaduje soustavnou nebo specializovanou zdravotní péči.

Vždy individuálně posuzujeme míru nepříznivé sociální situace a míru potřebné podpory zájemce, kterou porovnáváme s možnostmi služby.

Kdo u nás nemůže bydlet?

 • Lidé s organickým poškozením mozku.  
 • Lidé se schizofrenií, schizotipální poruchou, poruchou s trvalými bludy, schizoafektivní poruchou, akutní a přechodnou psychotickou poruchou, poruchou osobnosti.  
 • Lidé s těžkým tělesným postižením.  
 • Lidé se smyslovým postižením, které vyžaduje specifickou formu komunikace či péče. 
 • Lidé, jejichž zdravotní stav vyžaduje během asistence péči zdravotnického personálu.  
 • Lidé se sklonem k agresi a závažnými poruchami chování, které omezují nebo ohrožují ostatní uživatele služby a zaměstnance organizace.  
 • Lidé páchající trestnou činnost. 
 • Lidé se sexuálními poruchami a závislostmi, které omezují nebo ohrožují ostatní uživatele služby a zaměstnance organizace.  
 • Lidé s infekčním onemocněním, které brání poskytování služby. 

Nenašli jste, co jste hledali? Podívejte se na časté dotazy. K nahlédnutí jsou ZDE.