POHODA, z. ú. umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Vize organizace

Jsme transparentní organizací, která poskytuje kvalitní sociální služby lidem s mentálním postižením. Klademe důraz na stabilitu a profesionalitu.

Věříme, že dospělí lidé s mentálním postižením chtějí a mají dostat šanci žít plnohodnotným důstojným životem jako běžný občan.  Usilujeme o to, aby řada z nich mohla žít samostatně s přiměřenou mírou podpory a nemuseli žít v institucionálních zařízeních.

Naše služby jsou standardizované, využíváme nejnovějších poznatků a postupů, o individuální formě podpory vždy spolurozhoduje klient. Chceme, aby uživatelé našich služeb byli součástí místního prostředí, aby v rámci svých možností pracovali a občansky se angažovali. Nabízíme služby, které jim i jejich nejbližším pomáhají těchto cílů dosahovat.

Šíříme know-how mezi jiné organizace, studenty, dobrovolníky, odbornou i širší veřejnost.

V oblasti forem a kvality služeb chceme trvale patřit ke špičce mezi organizacemi, které nabízejí
individuální práci s dospělým člověkem s mentálním postižením v České republice. Chceme být příkladem toho, jak uživatele služeb správně motivovat a podporovat. Své zkušenosti chceme sdílet také se zahraničními organizacemi.

Pro financování organizace využíváme různorodé zdroje. Přestože základ financování tvoří národní dotační programy, podstatnou část financí zajišťujeme prostřednictvím rozvinutého fundraisingu. Finanční prostředky získáváme také pomocí nadačních zdrojů, individuálních a firemní dárců.

Za klíčové v profesionální práci považujeme své zaměstnance. Požadujeme od nich vysoký stupeň    samostatnosti, loajalitu a angažovanou práci. Chceme je odměňovat na úrovni mezd v sociálním sektoru v našem regionu. Pro zaměstnance máme vytvořeny motivační systémy oceňování, možnosti rozvoje a dalšího vzdělávání. Zaměstnancům nabízíme prostředí přátelské otevřené komunikace a možnost podílet se na rozvoji organizace.