Newsletter        Podpořte Pohodu

Historie


Historie POHODY

1998

 • Založení organizace. Ředitelka: Paní Mária Hrabánková
 • Zahájení poskytování sociálního poradenství.
 • Otevřena služba osobní asistence pro osoby s těžším postižením. Spolupráce se 2 uživateli služby.
 • Otevření prvního chráněného bydlení v Polské ulici na Praze 2. Služba zajištěna 1 uživateli služby.
 • Intenzivní plánování otevření chráněného bydlení pro 8 obyvatel s postižením.

1999

 • Otevření chráněného bydlení v Sokolské ulici. Ukončení provozu chráněného bydlení v Polské ulici.
 • Zahájení služeb podporovaného bydlení, odlehčovací a krizové péče.
 • Zahájení nabídky volnočasových aktivit a rekreačních pobytů pro uživatele služeb.
 • Vydání adresáře sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha 2.
 • Získání státní dotace MPSV na projekt komunitních sociálních služeb a grantu MČ Praha 2.
 • Příspěvek Ministerstva kultury ČR na projekt zaměřený na výtvarnou činnost osob s postižením, včetně prezentace jejich výtvarných prací na samostatné výstavě.
 • Grant Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) z prostředků PHARE Evropské unie – narovnání práv občanů s postižením
 • Příspěvky na služby z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace Charty 77.
 • Realizace komunitního projektu v Praze 2 podpořeného a oceněného Nadací Via (Podpora místních iniciativ financovaná United Nations Development Programme).
 • Finanční příspěvek Robert Bosch Stiftung na výměnu zkušeností s kolegy z renomované německé nestátní organizace Lebenshilfe.  

2000

 • Otevření chráněného bydlení v ulici Kodymova na Praze 13 pro dalších 8 klientů (Kodymova I)
 • Realizace prvního rekreačního pobytu uživatelů služeb.
 • Uspořádání výstavy ručních prací lidí s mentálním a tělesným postižením.
 • Návštěva Pražského hradu – přijetí některých pracovníků a uživatelů služeb manželkou prezidenta republiky paní Olgu Havlovou. Návštěva Parlamentu ČR a setkání s poslanci.

2001

 • Navýšena kapacita chráněného bydlení na 19 obyvatel.
 • Služba podporovaného bydlení – 2 klientky, Krizová lůžková péče – 7 klientů, služba osobní asistence – 8 klientů.
 • Vydání informační a metodické publikace „Pro lepší život lidí s postižením“ – autorka Michaela Frycová.
 • První prezentace organizace na venkovních akcích – Šnekiáda na Praze 2 aj.
 • Benefiční vystoupení skupiny Řešeto v divadle Solidarita.
 • Zaregistrování služby denní komunitní centrum v Záhřebské ulici, v Praze 2 (adresa: Belgická 15) – 1. 12. 2001.
 • Vznik loga organizace:       

 

 

2002

 • Zahájen provoz v denním komunitním centru v Záhřebské.
 • Zahájení nového programu Komplexní pomoc rodinám v krizových situacích (KPR), v jejímž středu žije dospělý člověk s mentálním postižením.
 • Zahájení týmové supervize v chráněném bydlení – spolupráce s externím supervizorem MUDr. Matuškou.
 • Počty uživatelů poskytovaných služeb: Chráněné bydlení – 18 klientů, podporované bydlení – 1 klient, osobní asistence – 14 klientů.
 • Vydání publikace Služby pro lepší život lidí s mentálním a kombinovaným postižením – autorka Michaela Frycová.
 • Čtyři uživatelé služeb získali zaměstnání.
 • Spolu se státními dotacemi také získání finančních prostředků programů Access a Perspektiva – z fondů Phare.

 2003

 • V programu KPR využilo přímé podpory 24 klientů, poradenskou službu využilo přes 250 klientů.
 • Chráněné bydlení – 18 klientů, podporované bydlení  – 1 klient, denní stacionář – 24 klientů.
 • Práci získali další 2 klienti (celkem pracuje již 6 klientů).
 • Práce na zkvalitnění služeb, posílení individuální práce, supervize zaměstnanců, navýšení počtu pracovníků v denním stacionáři.
 • Den otevřených dveří – prezentační výstava služeb a výrobků na akci „Šnekiáda“.
 • Zahájení spolupráce s britskou společností Owl Housing – Londýn. Stáž, které se účastnili: vedoucí KPR, asistent KPR, sociální pracovnice, klient).
 • Zkušební provoz chráněného bytu v Rumunské ulici na Praze 2 – 2 obyvatelé.
 • POHODA začíná pracovat s dobrovolníky. Zahájení činnosti koordinátora dobrovolníků.
 • Získání nových prostor pro rozšíření chráněného a podporovaného bydlení, denního stacionáře.
 • Nástup nové výkonné ředitelky, paní Ladislavy Dolínkové.

2004

 • Otevření dalšího chráněného bydlení v Kodymově ulici ve Stodůlkách, Praha 13 (Kodymova II) –  v chráněných bytech celkem 25 klientů.
 • Odlehčovací krátkodobý pobyt využilo 8 klientů.
 • Zahájení práce na strategickém plánování.
 • Zajištěna další nabídka činností pro klienty Pohody: spolupráce se vzdělávací organizací EKOLA – péče o zvířata, navštěvování odpolední školy s nabídkou různých kurzů (trivium, vaření aj.) – SOU obchodní v Belgické ulici, Praha 2.
 • Výstava výrobků denního komunitního centra v Divadle MINOR a VIKADLE.
 • Účast na kulturních a společenských akcí pořádaných společností Prosaz.  
 • Spolupráce se společnostmi Formika, Rytmusa, Dipra a Drutěva na vyhledávání vhodných pracovních míst pro uživatele služeb POHODA.

2005

 • V chráněném bydlení celkem 34 klientů, respitní pobyt využilo 7 klientů, denní komunitní centrum navštěvovalo 36 klientů. Zaměření na zvyšování kvality služeb, posilování „přístupu zaměřeného na člověka“ – PCA – Person Centered Approach.
 • Spolupráce se 6 stálými dobrovolníky.
 • Prázdninový rekreační pobyt klientů chráněného bydlení a denního komunitního centra v Janově nad ˃ Nisou. Víkendový pobyt pod stany na Šumavě.
 • Účast na výstavách a veletrzích (Schola Nova 2005, Pragointerier, Non-Handicap 2005).
 • Výlety a návštěvy divadel
 • Zorganizování dvou benefičních koncertů pro POHODU.
 • Získání dvou grantů z EU: Globální grant („UPEVNĚNÍ POHODY“) a JPD 3 („ASISTENT POHODY“).

2006

 • Z důvodu zvyšování kvality služeb snížena kapacita stávajících chráněných bytů na – 22 klientů, v denním komunitním centru 36 klientů.
 • Účast na veletrhu Non-Handicap 2006, Šnekiáda na Náměstí Míru atd..
 • Vernisáž autorské výstavy fotografií klientů Pohody Jedinečnost je dar.
 • Výstava fotografií Blízko tebe na téma osobní asistent a jeho klient.
 • Týden s POHODOU v Písecké bráně za účasti režiséra Jiřího Menzela, Olgy Menzelové, Václava Vydry, Zlaty Adamovské a režiséra Jana Hřebejka.
 • Pohodová benefice Sestry Havelkovy swingují v Chodovské tvrzi.
 • Otevření nového pracoviště POHODY „Centrum osobní asistence – ASISTENT POHODY“.
 • Vydání manuálu „Pomocník asistenta“ shrnujícího know-how služeb POHODY.
 • Spuštění nových webových stránek POHODY.
 • Start informační kampaně projektu „ASISTENT POHODY“.
 • Pořádání konference „Osobní asistence lidem s mentálním a kombinovaným postižením“.
 • Zorganizování dvoutýdenního rekreačního pobytu v Janově nad Nisou.

2007

 • Spojení programu Komplexní pomoc rodinám s Centrem ASISTENT POHODY (25 osobních asistentů, 45 domácností klientů, 10 000 odvedených asistenčních hodin).
 • Dovolená klientů v Janově nad Nisou a v Itálii.
 • Účast na veletrhu Schola Nova 2007, NGO Marketu, veletrhu Non-Handicap 2007, veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Prahy 12 a Prahy 13, integračním festivalu Barevný podzim, projektu Fóra dárců Sociální marketing, Adventní zastavení na Novoměstské radnici.
 • Vernisáž výstavy fotografií Krajina člověka, jejichž autory byli uživatelé služby chráněného bydlení Kodymova, Praha 13.
 • Autogramiáda Jiřího Menzela v divadle DISK benefiční akce pro pořádaná POHODOU.
 • Týdenní studijní cesta zaměstnanců POHODY do Velké Británie v rámci projektu Vzdělávání POHODA. Kontinuální vzdělávání vedoucích pracovníků, posilování jejich lektorských dovedností.
 • Postupné sjednocování přístupu k uživatelům služby chráněného bydlení – zaměření na partnerský respektující přístup, profesionalitu, předávání kompetencí uživatelům služby, seznamování s jejich právy a povinnostmi.
 • Získání 1. místa v PR soutěži NNO o Nejlepší webové stránky, pořádané o. s. Agnes.
 • Příprava a realizace kampaně Buďte dobrovolně v POHODĚ – ve spolupráci s GTS International.
 • Vznik strategického plánu na roky 2008 – 2011.

2008

 • Změna sídla organizace a přestěhování kanceláře a denního stacionáře do nových prostor v Roškotově ulici 1737/6, Praha 4 – Braník (dříve Hálkova a Záhřebská ulici, Praha 2).
 • Výkonným ředitelem se stal Mgr. Jiří Kučera.
 • Kompletní obměna týmu, náplně denního stacionáře i přístupu k uživatelům služby (dříve denní komunitní centrum) – cca 11 klientů denně.
 • V chráněném bydlení celkem 20 klientů, osobní asistence využilo 40 klientů.
 • Zorganizování 2 rekreačních pobytů ve Stvolínkách a v Itálii (Caorle).
 • Připojení POHODY k výzvě o založení krizové skupiny poskytovatelů sociálních služeb ANEPOSS.
 • Účast na akci Votvírák s Jiřím a Olgou Menzelovými, Zavírák v Milovicích – aktivní účast s prodejem výrobků a finanční sbírka, propagace terénních služeb „Asistent POHODY zve na Parukářku“, festival „Pohodový podzim na Kampě“, účast na veletrhu NNO v rámci festivalu Jeden Svět, NGO Market, veletrh Non-Handicap 2008.
 • Týdenní studijní pobyt dalších skupiny pracovníků v Anglii. Návštěva sociálních služeb v Londýně a Cambridge.
 • Nabídka denního stacionáře obohacena o arteterapii, dramaterapii s Malým vinohradským divadlem, muzikoterapii.
 • První Den otevřených dveří a Vánoční večírek Klubu POHODA.
 • Zakončení projektu Vzdělávací cyklus POHODA a projektu ASISTENT POHODY.

2009

 • V chráněném bydlení celkem 24 klientů obyvatel, denní stacionář navštěvovalo – 15 klientů.
 • Zorganizovány byly jarní rekreační pobyt klientů chráněného bydlení v Krkonoších, letní dovolené u Blaníku a ve Francii (Port Grimaud).
 • Účast na akcích: Matějská pouť, koncert Chceme žít s vámi, seznamovací večírek Máme otevřeno, Adventní koncert na Smíchově, ples o.s. Prosaz, Normální festival v kině Aero, festivalu Votvírák.
 • Účast na veletrhu Non-Handicap, NGO Marketu, veletrh sociálních služeb Praha 14.
 • Podpora POHODY formou sběru použitých tonerových kazet (akce Sbírej TONER organizovaná firmou Otto Office
 • Úspěšný vstup na trh vzdělávacích služeb – účast na dvou soutěžích zaměřených na sestavení podnikatelských plánů NNO. Získání 1. místa za nejlepší sociálně-podnikatelský záměr v ČR a podpory 10 000 USD od společnosti NESsT (organizace s působností ve střední Evropě a v Latinské Americe podporující podnikání).
 • Započata spolupráce s vydavatelstvím Sanoma – uveřejňování článků na internetových stránkách.
 • Návštěva pedagožek z Malmö v chráněném bydlení Kodymova. Sdílení dobré praxe POHODY a švédských zkušeností z přípravy dospělých studentů pro práci v zařízeních sociálních služeb.
 • Vánoční sbírka aneb Jen málo hvězd stačí ke splnění snů – veřejná sbírka pomocí dárcovských DMS.
 • Natáčení spotu pro Nadaci Taťány Kuchařové v POHODĚ.

2010

 • Počet uživatelů služeb: v chráněném bydlení bylo 24 klientů, osobní asistence využilo 17 klientů, odlehčovací službu 16 klientů, denní stacionář 21 klientů.
 • Zajištění rekreačních pobytů ve Francii a na Blaníku.
 • Vernisáž fotografií Jindřich Kodíčka, sledující běžný den našeho klienta pana Matysky.
 • Účast na akci Velikonoční kočkování – prodej výrobků Dílničky, na veletrhu sociálních služeb Prahy 13, veletrhu Non Handicap, hudebním festivalu Mighty Sounds, festivalu Freezefest aj.
 • Benefice s kapelou herečky Marie Doležalové v divadle Na Prádle.
 • Relace o POHODĚ v Radiu 23 a Radiu Wave.
 • Rozšířena nabídka vzdělávacích kurzů pro odbornou veřejnost.
 • Uskutečnil se teambuilding pracovníků chráněného bydlení.
 • Proběhla přestavba denního stacionáře za podpory MHMP.
 • Konala se vánoční sbírka na podporu osobní asistence.

2011

 • Uživatelů služeb v chráněném bydlení 24, v osobní asistenci 19 klientů, odlehčovací službě 21 klientů, denním stacionáři 17 klientů.
 • Zajištění rekreačních pobytů v Hřensku a v Itálii.
 • Rozsáhlá přestavba a rekonstrukce prostor denního stacionáře
 • Rekonstrukce chráněného bytu Sokolská ve spolupráci s městskou částí Praha 2.
 • Výkonnou ředitelkou organizace se stala Mgr. Lucie Mervardová.
 • Vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Kodíčka 24 hodin denně žiju v Pohodě a výstavy sociálních služeb na Praze 13.
 • Natáčení dokumentu o osobní asistenci Českou televizí – pořad Klíč.
 • Účast na veletrhu NGO market, prezentace na festivalu Mezi ploty a Koncertu proti strachu.
 • POHODA získala ocenění společnosti NEsST v Budapešti za vzdělávací program
 • Otevření mléčného baru Bílá vrána v Kodymově ulici, ve Stodůlkách.            
 • POHODA se poprvé zapojila do charitativního projektu Nadačního fondu Veolia Voda pro Afriku  – klienti denního stacionáře se podíleli na balení a expedici karaf aj. benefičních předmětů kupujícím. (Výtěžek je určen pro humanitární organizaci Člověk v tísni na budování vodních zdrojů Etiopii)
 • Zakázková výroba vánočních přání a dárků pro firmy.

2012

 • Počet klientů v chráněném bydlení 20, v osobní asistenci 21, denním stacionáři – 14 klientů.
 • Návštěva Městské knihovny v Praze, kurz malování ústy, zapojení do akce „Prázdniny na nečisto“, trénink Boccii, návštěva studia na Kavčích horách, výlet do Karlových Varů s návštěvou skláren atd.
 • Účast na festivalu IMY, Festivalu Integrace a na festivalu Mezi ploty. Na koncertu Chceme žít s Vámi, seznamovací večírek v hotelu Imperial, karneval na Barče.
 • Bar Bílá vrána – pořádání výstav obrazů a fotografií, rukodělné kurzy, přednášky, zázemí pro výuku češtiny pro cizince, pořádání divadelních představení, bleší trhy. Zahájení cateringové služby Bílá vrána.
 • Otevření bufetu Bílá vrána na ZŠ Mezi školami – Nové Butovice.
 • Pokračovalo zapojení POHODY a jejích klientů do charitativního projektu Nadačního fondu Veolia a skupiny Veolia Voda pro Afriku.
 • Vznik strategického plánu na roky 2013 – 2015.

2013

 • Počet uživatelů jednotlivých služeb: 20 v chráněném bydlení, 14 v osobní asistenci, 10 v odlehčovací službě a 16v denním stacionáři.
 • Proběhla oslava 15. výročí společnosti POHODA –Piknik s POHODOU na Náměstí Míru.
 • Dílnička získala velkou zakázku na výrobu vánočních dárků pro Městskou část Praha 2.
 • Další zapojení do projektu Voda pro Afriku – balení a distribuce karaf (pracovníci a klienti denního stacionáře).
 • Akreditace projektu Dobrovolně v Pohodě 2013 u MVČR.
 • V září 2013 jsme v sociálním podniku Bílá vrána nastartovali projekt s názvem Momentální scéna aneb Prosazuj se, jehož hlavním cílem je lidem se znevýhodněním poskytnout prostor k tomu, aby se mohli umělecky vyjádřit prostřednictvím některé z uměleckých forem.
 • Zrealizovali jsme více než dvě desítky cateringových zakázek až pro 170 osob. Mezi naše zákazníky patřili: AVPO ČR, INEX SDA, Dílny tvořivosti, Mateřská centra, MPSV, MČ Praha 13, P3 – People -Planet -Profit, Telefonica O2, AVAST, Nadační fond Veolia, ČSOB, Neziskovky.cz, SKOK atd.
 • Mléčný bar oslavil v říjnu 2013 druhý rok svého fungování. Našly si do něj cestu nejen maminky s dětmi z blízkého okolí kvůli dětskému koutku, bezbariérovému prostředí či nabídce čerstvého jídla a nápojů. Bylo zde uspořádáno několik dětských narozeninových oslav na klíč a business snídaní. Pracovníci baru se také účastnili stánkového prodeje na akcích pořádaných Městskou částí Praha 13, neziskovými organizacemi a firmami.
 • Vznikl nový korporátní design POHODY (změna loga organizace a celého vizuálu grafiky; nová podoba webu).      

 • K 18. 12. 2013 proběhla změna právní formy POHODY – z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

2014

 • Rekreační pobyty klientů v Itálii (Lido degli Estensi) a Louňovicích pod Blaníkem.
 • Účast POHODY na akcích, např. Hrajeme si bez rozdílu v parku Hůrka, dále při setkání rodičů a opatrovníků, vánoční večírek s divadelním představením denního stacionáře. Sportovní hry seniorů na Stadionu mládeže na Kotlářce, výlety: Kutná Hora, Svatá Hora nebo zámek Nižbor, Hornické muzeum Příbram v Březových Horách.
 • V roce 2014 se Odborné vzdělávání POHODA soustředilo na přehodnocení stávajících témat. Rozšířilo nabídku kurzů o Umírající klient v chráněném bydlení: komunikace, etika, příklady dobré praxe a Tanečně – pohybová aktivizace seniorů a lidí s demenci. K 31. prosinci 2014 jsme své vzdělávací služby nabídli již téměř 2 700 účastníkům.
 • Pro Kavárnu Bílá vrána jsme bezúplatně získali pracovní kuchyňské desky od JN Interier, prezentaci v časopisech v Praze 1 a Praze 13. MČ Praha 1 poskytla zvýhodněné nájemné na prostory kavárny.
 • Práce na business plánu pro kavárnu Bílá vrána na novém působišti.
 • Účast na NGO Marketu 2014, na Veletrhu sociálních služeb Prahy 1.
 • Prezentace ředitelky Lucie Mervardové na konferenci o sociálním podnikání Podnikejme jinak.
 • Spoluúčast v charitativním projektu Nadačního fondu Veolia a skupiny Veolia Voda pro Afriku a vystoupení zástupců POHODY na tiskové konferenci k tomuto projektu.
 • V oblasti PR: posílení online aktivit POHODY, posílení komunikace s veřejností přes facebook.
 • Uzavření bufetu Bílá vrána v ZŠ Mezi školami, v Nových Butovicích.

2015

 • Počet uživatelů ve službách: chráněné bydlení – 20 klientů, osobní asistenci – 14 klientů, odlehčovací služba – 11 klientů, denní stacionář – 11 klientů.
 • 5 uživatelů denního stacionáře – terapeutické dílny zaměřené na získání pracovních dovedností – začalo docházet na reálné pracoviště do kavárny.
 • Účast na akci Modré Aero – den o autismu, NGO Marketu 2015, účast na Veletrhu sociálních služeb Prahy 1 a dalších veletrzích, účast klientů na Rýnholeckém divadelním festiválku, festivalu DAMU Nablízko.
 • Proběhlo 20 otevřených vzdělávacích kurzů a 29 kurzů na klíč pro organizace s působností po celé České republice.
 • POHODA získala finanční podporu na realizaci kurzu Cateringový specialista pro lidi s mentálním postižením a prostředky na mzdy absolventů kurzu pro rok 2016 od Konta Bariery a dále od subjektů, jakými jsou Nadační fond Avast a KMP Bürotechnik.
 • V březnu byl slavnostně zahájen provoz kavárny Bílá vrána v nových prostorách v ulici Ve Smečkách v Praze 1 (dříve v Kodymově ulici, Praha 13).

2016

 

 • Nahlédněte do poslední výroční zprávy: zde