V programu Asistence poskytujeme osobní asistenci a terénní odlehčovací službu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 19 až 80 let. Posláním obou služeb je umožnit uživateli setrvat v jeho přirozeném prostředí.

Osobní asistencí a terénní odlehčovací službou zajišťujeme:

 • Podporu při zvládání péče o vlastní osobu
 • Podporu při osobní hygieně
 • Podporu při zajištění stravy
 • Podporu při zajištění chodu domácnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společností
 • Podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle osobní asistence:

 • Zajistit člověku se sníženou soběstačností podporu jiné osoby v situacích, které to vyžadují
 • Zajistit podporu v místě, které si klient zvolí
 • Poskytnout podporu způsobem, který si klient stanoví
 • Posílovat a uchovat míru soběstačnosti uživatele
 • Maximálně zapojovat uživatele služby do všech dohodnutých činností
 • Posilovat schopnost rozhodování a vědomí vlastní odpovědnosti za důsledky svého jednání

Cíle terénní odlehčovací služby:

 • Pro člověka, který pečuje o blízkou osobu, vytvoření prostoru k odpočinku, vyřízení osobních záležitostí, setrvání v zaměstnání, realizaci svých zájmů a potřeb
 • Zajištění potřebné podpory člověku s postižením v době nepřítomnosti rodiny
 • Maximálně zapojovat uživatele služby do všech dohodnutých činností (péče o vlastní osobu, cestování po městě aj.)
 • Posilovat schopnost rozhodování a vědomí vlastní odpovědnosti za důsledky svého jednání

Nejste si úplně jistí, jestli jsou pro vás tyto služby vhodné? Nevadí. Pokud se stále rozmýšlíte, naši pracovníci se s vámi rádi sejdou a zjistí, jestli se vaše očekávání shodují s náplní služby. K rozhodování můžete samozřejmě přizvat i svou rodinu nebo přátele. Ceník odlehčovací služby naleznete zde.

My všichni jsme schopni dokázat skvělé věci, ale jen s pomocí druhých to jde snadněji a lépe. Pojďte do toho s námi a podpořte naše klienty v jejich rozvoji na Darujme.cz! Děkujeme za Vaši podporu!