Smysl naší práce nejlépe vystihuje myšlenka Karla Čapka: “Každý se může svobodně rozvíjet a jeden druhému má pomáhat, aby byl šťasten tak, jak po tom touží.”

Cílem práce asistentů v chráněných bytech je, aby jejich obyvatelé byli co nejsamostatnější, posilovali svou sebedůvěru, dovednosti, odpovědnost a mohli se možná v budoucnu přiblížit vlastnímu bydlení.

Osobní asistenci a terénní odlehčovací službu zajišťují asistenti, kteří vstupují ponejvíce do domácího prostředí klienta. Rozšiřují mu možnosti k získávání dovedností, příležitostí být ve společnosti a také umožňují nezanedbatelné odlehčení nejbližším, kteří svému členu rodiny věnují nejvíce času a sil.

Kolegové v denním stacionáři nabízí lidem nepřeberné množství aktivit, možnost naučit se novým dovednostem, které lze použít i doma, a fajn atmosféru. Své si v klubu najdou aktivní lidé i ti, kteří upřednostňují odpočinek.

Vedle všech služeb poskytujeme poradenství. S dotazy na naše i jiné sociální služby se můžete obracet na naši sociální pracovnici.

Aktuální informace ke všem našim službám naleznete také na stránkách Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Všichni naši asistenti mají nejméně vzdělání nezbytné pro práci v sociálních službách. Jsou každoročně proškolováni v tématech, která se dotýkají lidí s mentálním a kombinovaným postižením, práce s nimi a jejich rodinou. Účastní se každý měsíc skupinových, případně individuálních supervizí, které vede odborník z oboru psychologie nebo psychoterapie. Pracují pod vedením manažera služby. Vedle odborných znalostí a dovedností mají mnoho pracovních zkušeností a zájem o člověka, kterého podporují.

Své služby považujeme za kvalitní a odpovídající těm, které jsme mohli navštívit v zahraničí. Kvalitu služeb si ověřujeme také návštěvami v jiných zařízeních v České republice. Neuzavíráme se zkušenostem kolegů a rádi sdílíme své.