ředitelka POHODA, o.p.s.
Mgr. Lucie Mervardová
(+420) 777 913 456
reditel@pohoda-help.cz


garantka projektu Rozvoj organizace POHODA
Jitka Hrubešová
manazer.vzdelavani@pohoda-help.cz

manažer Bydlení POHODA
chráněné bydlení

Mgr. Jana Miškuvová
(+420) 777 913 457
manazer.bydleni@pohoda-help.cz

fundraising
PhDr. Petr Švarc
(+420) 777 913 484
fundraiser@pohoda-help.cz

manažer komunikace s veřejností, marketing
Eva Košťálová
(+420) 777 913 533
marketing@pohoda-help.cz

hospodářka
Dagmar Rývová
(+420) 777 913 483
(+420) 296 202 022
kancelar@pohoda-help.cz

manažerka Klubu POHODA
denní stacionář

Mgr. Šárka Petrášová
(+420) 777 913 459
manazer.stacionare@pohoda-help.cz


sociální práce, poradenství
Mgr. Kamila Strachoňová
(+420) 777 913 493
socialni.pracovnice@pohoda-help.cz

manažerka Asistence POHODA
osobní asistence a
terénní odlehčovací služba
Mgr. Kateřina Cvrčková
(+420) 777 913 482
manazer.asistence@pohoda-help.cz

koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Veronika Baculíková
(+420) 777 913 590
dobrovolnictvi@pohoda-help.cz


administrativa

Andrea Oehmová
(+420) 777 913 333
pohoda@pohoda-help.cz