V rezidenci primátora hl. m. Prahy se 15. června uskutečnilo slavnostní předávání Cen Olgy Havlové 2020. V tomto roce cenu obdržela Martina Půtová z Plzně za osvětovou činnost a pomoc lidem s popáleninami. Věříme, že cena putovala do správných rukou a tímto moc Martině Půtové gratulujeme a připojujeme se k poděkování za její práci, která významně mění k lepšímu životy konkrétních lidí, kteří se ocitli v životně náročných situacích.

V rámci slavnostního večera uděluje tradičně Výbor dobré vůle i další ocenění a poděkování, mimo jiné i Za vynikající realizaci projektu. Právě této pocty se dostalo i naší kavárně Bílá vrána. Byla oceněna za provoz sociálního podniku, který zaměstnává lidi s mentálním postižením. Musíme se přiznat, že přestože celý tým, který za kavárnou stál a stojí, dělá svou práci rád a bez očekávání díků a pochval, nás poděkování od Výboru dobré vůle velmi potěšilo. A také proto, že nese jméno člověka, kterého si nesmírně vážíme. Paní Olgy Havlové.

Ocenění přišlo v okamžiku, kdy za sebou máme nelehký boj o udržení kavárny během nouzového stavu a jen nás utvrdilo v tom, že naše nedávné úsilí, ale také dlouholeté snažení o vytvoření místa, kde lidé s postižením dostávají šanci na plnohodnotné zaměstnání, má jasný a konkrétní výsledek, který vnímají i lidé kolem nás.

Categories: Aktuality