POHODA podpořila protestní akci STOP ZDRAŽOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na Malostranském náměstí dne 23.3.2021, kterou uspořádala Asistence, o.p.s. ve spolupráci s dalšími organizacemi. Naší přítomností jsme chtěli vyjádřit obavu nad plošným zdražením sociálních služeb o 20%, které může negativně ovlivnit dostupnost služeb pro ty nejzranitelnější skupiny uživatelů.

Nemůžeme se totiž spokojit s uklidňováním, že zdražení se dotkne primárně stravy ve službách a že byl v nedávné době zvýšen příspěvek na péči či valorizovány invalidní důchody. Řada uživatelů našich služeb, tedy lidí s mentálním postižením, nedosáhne na stupeň závislosti odpovídající podpoře, kterou potřebují. Současné posuzování příspěvku na péči a s ním spojené sociální šetření zohledňuje fyzický stav žadatele a poskytování fyzické podpory, nikoli psychický stav či intelektové postižení a s ním související převahu potřebné verbální podpory či dohledu. Řada našich klientů v chráněných bytech tak pobírá příspěvek ve stupni I a II. Tyto stupně příspěvku zvýšeny nebyly a ze současné výše si klienti uhradí sotva třetinu nákladů na skutečně poskytnutou péči. 

Zdražení služeb se dotkne zejména menších sociálních služeb komunitního typu, jejich uživatelé budou nuceni redukovat rozsah péče tak, aby se nedostali do finanční nouze. Chráněné bydlení je pobytovou sociální službou a je lepší alternativou k velkým zařízením ústavního typu. Uživatel chráněného bydlení ale nemá na rozdíl od uživatele domova zajištěno, že mu vždy musí zůstat 15% z příjmů a že zbytek nákladů na péči uhradí poskytovateli stát. Pokud dojde ke zdražení služby a uživatel nebude mít na úhradu, bude nucen hledat jinou cenově dostupnou službu. V případě pobytové služby tak bude cenou služby tlačen do pobytové služby ústavního typu. Zdražení terénních služeb zase může vést k tomu, že někteří lidé s postižením si nebudou moci dovolit současný rozsah péče, který jim umožňuje setrvat doma, ve svém prostředí.  To vše jde proti snaze o deinstitucionalizaci.

Zdražení ambulantních a terénních služeb se dotkne rodin celoživotně pečujících o člověka s postižením, pokud budou muset v důsledku vyšších cen omezit počet hodin poskytované asistence a odlehčení. To jde proti snaze podporovat neformální pečující v jejich psychické zátěži a nepříznivé ekonomické situaci. 

Categories: Aktuality