Lidé s postižením to v životě vůbec nemají snadné. Často se musí potýkat nejen s omezeními, která jim přináší jejich znevýhodnění, ale i s předsudečně motivovaným násilím.Násilí nemusí mít jen fyzickou formu. Lidé se zdravotním postižením čelí šikaně, ponižování, výsměchu, zastrašování nebo vyhrožování. Rovněž se setkávají se sexuálním a ekonomickým násilím, kdy jsou jim odebírány peníze, zdravotní pomůcky či léky.

Násilí na lidech se zdravotním postižením je téma, které zatím v Česku nebylo důkladně zmapováno. Organizace In IUSTITIA proto spustila výzkum na toto téma. Pomocí online dotazníku chce zjistit, jak často se lidé s postižením setkávají s násilím, s jakými formami násilí se setkávají nejčastěji, jestli napadení oznamují policii a jaké dopady na ně násilí mělo.

Vyplněním násedujcíího dotazníku můžete pomoci tyto otázky objasnit a přispět k systematickému řešení tohoto důležitého společenského problému. Výzkum je určen pro lidi se zdravotním postižením, kteří jsou starší 15 let (včetně) a žijí v České republice. JAK SE ZAPOJIT? Výzkumu se můžete zúčastnit vyplněním jedné ze dvou variant online dotazníku – buď základní nebo přístupnější. V každém případě je možné dotazník vyplnit společně s dalším člověkem, který vám může pomoci přečíst otázky a zadat odpovědi.

Základní variantu dotazníku najdete zde: https://forms.gle/rGCHEPwoyGALEfWE8

Přístupnější variantu dotazníku najdete zde: https://forms.gle/5JdeRj8dQCruME856

Další informace naleznete v tomto videu: https://fb.watch/7AsUzAt4jK/ Případně na stránkách organizace In IUSTITIA: https://in-ius.cz/zahajili-jsme-on-line-vyzkum-nasili-na…/

Categories: Aktuality