Prosinec 2018 a ukončení projektu

Od září do prosince 2018 jsme věnovali čas na projektu především oblasti lidských zdrojů, a to vzdělávání pracovníků v cílové skupině. Pracovníci absolvovali dvoudenní kurz Managementu v sociálních službách, kurz Time managementu a sérii individuálních koučinků. Vytvořili jsme metodickou příručku Jsem v POHODĚ pro pracovníky v naší organizaci. Spolu s právní kanceláří jsme se podíleli na revizi interních směrnic a právních dokumentů.

Naučili jsme se pracovat s výzvami přes Darujme.cz, které jsme provázali s pravidelnými zprávami pro naše dárce. Spustili jsme e-shop Jsemvpohodě a slavili jsme úspěch s dárkovými poukazy do kavárny.

Prodloužený čas na projektu jsme věnovali i dalším klíčovým oblastem v naší organizaci.

I když projekt Rozvoj organizace POHODA skončil k 31. 12. 2018, nadále se budeme věnovat zlepšovaní procesů a know-how tak, abychom byli profesionální organizací poskytující sociální služby na  vysoké úrovni.

Jak jsme se školili.

Září 2018

Jsme moc rádi, že můžeme oznámit, že projekt „Rozvoj organizace Pohoda“ byl úspěšně prodloužen do konce roku 2018. Díky prodloužení termínu budeme moci ještě lépe zpracovat všechny úkoly, které nám z projektu vyplynuly.

V průběhu prázdnin jsme nezaháleli a mimo jiné nám proběhli dva závěrečné semináře – klíčové aktivity Fundraisingu s expertkou Lenkou Stárkovou, Dis. a také Lidských zdrojů s PhDr. Petrem Vojtíškem, PhD. Děkujeme oběma za inspirativní workshopy!

Jak jsme pracovali se můžete podívat tady:

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Březen 2018

Shrnutí marketingové strategie celé organizace, kterou jsme dokončili v rámci klíčové aktivity Marketing a PR, najdete zde.

I díky projektu Rozvoj organizace Pohoda, který je podporovaný Evropským sociálním fondem v Operačním programu Zaměstnanost, se uskutečnila Benefiční vernisáž fotografií Roberta Vana v kavárně Bílá vrána. Akce vznikla ve spolupráci s expertkou pro KA Marketing a PR Natalií A. Rollko, která byla hlavním tvůrcem projektu. Večer za účasti Roberta Vana, moderátora Honzy Musila i Natalie, přilákal spoustu příznivců nejen dobré fotografie, ale i zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto akci realizovat a získat tak prostředky pro naše kolegy s postižením! Autorem fotografií je portrétní fotograf Honza Kvarda z organizace AVPO, partnera akce.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Únor 2018

2. částí workshopu nám skončila klíčová aktivita Marketing a PR. Děkujeme expertce Natalii A. Rollko za úžasnou spolupráci. Natalie na školení představila kompletní marketingovou strategii Pohody a Bílé vrány na nadcházející období, včetně marketingových priorit, doporučení a také shrnula výsledky svého působení v Pohodě.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Fundraisingový tým se tentokrát sešel nad plánováním strategických cílů a individuálním i firemním dárcovstvím. Workshop byl opět plný zajímavých podnětů.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Leden 2018

Klíčová aktivita Marketing a PR se nám chýlí ke konci. Novou marketingovou strategii nám představila expertka pro tuto aktivitu Natalie A. Rollko. Workshop se nám řádně protáhl, neboť byl opravdu nabitý novými nápady a cestami, kterými se Pohoda brzy vydá.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Listopad 2017

Pokračujeme SWOT analýzou fundraisingových aktivit s Lenkou Stárkovou, Dis., abychom mohli zapracovat na našich slabinách a posílit naše aktivity na poli fundraisingu.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Říjen 2017

Započali jsme další klíčovou aktivitu – fundraising. S expertkou pro tuto aktivitu Lenkou Stárkovou, Dis, začal fundraisingový tým Pohody pracovat na mapování současné situace a SWOT analýze.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Rozpracovávání strategických cílů s Ing. Jolanou Turnerovou se 10. října účastnil celý tým. Pracovali jsme tvrdě, ale efektivně. Děkujeme všem za aktivní spolupráci!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Září 2017

Strategický plán organizace POHODA na roky 2018-2022 je hotov, děkujeme expertce Ing. Jolaně Turnerové a všem zaměstnancům, kteří se na jeho přípravě podíleli. Strategický plán je ke stažení zde.

Červenec 2017

V projektu došlo ke změně marketingové expertky. Ing. Marie Botíková spolupráci na projektu ukončila a přivítali jsme novou expertku na PR a marketing Mgr. Natalii A. Rollko. Práci na svém úseku rozjela okamžitě a tak máme v tuto chvíli již revidovaný web kavárny Bílá vrána i návrh na změny webu a POS materiálů POHODY. Díky za spolupráci!

Červen 2017

Strategický plán POHODY, který spolu s vedením POHODY vytvořila vedoucí projektu Ing. Jolana Turnerová je hotov! Brzy dojde k jeho představení zaměstnancům POHODY a další návazné aktivity tak mohou plynule začít.

Květen 2017

Schůzky s Mgr. Jiřím Kučerou proběhly úspěšně a byly pro zaměstnance POHODY příležitostí k zamyšlení nad strukturou a obsahem každodenní práce.

20590654_1210250599081540_930910087_o

Únor 2017

Projekt úspěšně pokračuje jak s vedoucí projektu Ing. Jolanou Turnerovou na strategii POHODY, která se blíží do zdárného konce, tak na revizi lidských zdrojů s Mgr. Jiřím Kučerou, který pracuje s jednotlivými zaměstnanci na zlepšení jejich pracovních podmínek. Také se rozběhla expertíza marketingu a PR s Ing. Marií Botíkovou, která pomáhá vytvořit novou komunikační strategii POHODY.

Listopad 2016

Projekt Rozvoj organizace POHODA je v plném proudu. Dosud proběhla individuální setkání vedení, manažerů služeb a specialistů s vedoucí projektu expertkou Ing. Jolanou Turnerovou ze společnosti Spiralis. 29. listopadu pak proběhl workshop celé organizace, který se věnoval revizi hodnot a vize POHODY a analýzy současné situace v organizaci, tak abychom mohli tvořit strategický plán na nadcházejících pět let.

Invalid Displayed Gallery

Září 2016

Zahájení projektu Rozvoj organizace POHODA – tisková zpráva zde.