„Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu.“ Rumunské přísloví

DOBROVOLNĚ V POHODĚ je program dobrovolnické služby, jehož cílem je spojovat lidi, kteří
jsou ochotni nabídnout svou podporu, své znalosti, schopnosti a kvality lidem, kteří se neobejdou bez
pomoci druhých.

Kdo je to dobrovolník:
Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu
vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Co očekáváme od dobrovolníka:

 • věk alespoň 18 let
 • čistý trestní rejstřík
 • sociální cítění, schopnost empatie
 • spolehlivý a zodpovědný přístup
 • schopnost komunikovat a pracovat v týmu
 • ochotu dále se vzdělávat
 • ochotu přijmout Etický kodex POHODY a filozofii organizace

Co POHODA dobrovolníkům nabízí:

 • setkání s lidmi s jedinečnými osudy
 • nová přátelství a kontakty
 • vzdělávání
 • poznání nových druhů komunikace
 • know-how a zkušenosti z práce s lidmi se zdravotním postižením
 • přímou účast při realizaci projektů POHODY
 • možnost spolupodílet se na prosazování a ochraně práv lidí s postižením
 • přístup do knihovny odborné literatury
 • benefity formou pojištění

Jak se stát dobrovolníkem:
Pokud se chcete stát dobrovolníkem, vyplňte, prosím, formulář pro zájemce o dobrovolnictví. Náš koordinátor dobrovolníků Vás bude kontaktovat a domluví se s Vámi na první schůzce, která je vždy informační a nezávazná.

Aktuální dobrovolnická činnost v POHODĚ :

 • asistence a doprovod lidem s mentálním a kombinovaným postižením u nich doma nebo v prostředí, které si sami zvolí
 • podpora klientů Stacionáře POHODY (arteterapie, ergoterapie, trénink dovedností)
 • pomoc při prezentaci a propagaci POHODY, jejího poslání a aktivit na veřejnosti
 • fundraising: vyhledávání a kontaktování individuálních i firemních dárců
 • drobné údržbářské práce
 • grafické práce, tvorba webových prezentací