Stacionář Pohody, společně s dětskou skupinou Ještěrka, budou oceněni značkou Mezigeneračně, díky dlouhodobému projektu, který pomáhá sbližování generací a různých cílových skupin.

Praha 25. 3. 2019 – Díky organizaci Mezi námi o.p.s. se v roce 2017 Stacionář Pohoda zapojil do projektu Mezigeneračně, který organizuje pravidelná setkávání dětí z mateřských školek se seniory. V našem případě se jedná o seniory s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem není jen zapojit starší generaci do smysluplných aktivit, jde především o vzdělávání a vychovávání nových generací v úctě ke stáří a lidem, kteří mají nějaký druh postižení. V tomto ohledu je naše skupina specifická, nejde jen o mezigenerační setkání, ale také o učení se děti přirozeně jednat s lidmi s postižením. A tak klienti Pohody rádi uvítali děti z Ještěrky ve svém stacionáři a společně si na několika setkáních vyrobili například hudební nástroje, upekli perníčky, zacvičili si a děti také shlédly divadelní představení, které hráli lidé s mentálním postižením. Ocenění se bude předávat 4. dubna 2019 v 10hodin v prostorách dětské skupiny Ještěrka, Na Průhoně 159, Vestec.

Co je to POHODA?

POHODA, o.p.s. je nezisková organizace, která poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný život lidí s postižením. POHODA je také zřizovatelem sociálního podniku kavárna Bílá Vrána, Ve Smečkách 5, Praha 1www.kavarnabilavrana.cz, která zaměstnává lidi s mentálním postižením.  POHODA, o.p.s. provozuje chráněné bydlení, denní stacionář, osobní asistenci a terénní odlehčovací služby.

KONTAKT PRO MÉDIA:

Eva Košťálová

POHODA, o.p. s., Roškotova 6, Praha 4

www.pohoda-help.cz

Tel.: 777 913 533

Categories: Tiskové zprávy