Podívejte se na film Z Hnízda – zachycuje 8 příběhů lidí s postižením, kteří se s pomocí konkrétní sociální služby osamostatnili a žijí běžný život. Za filmem stojí Jednota pro deinstitucionalizaci a jedním z hlavních protagonistů, jehož příběh je ve filmu zobrazen, je i pan Aleš z našeho denního stacionáře.

Na film se můžete podívat zde: