Lidé s mentálním znevýhodněním, ženy bez domova a lidé se zkušeností s duševním onemocněním – těmto skupinám pomohl výtěžek z Dobročinného blešáku, který se uskutečnil ve čtvrtek 18. dubna před kavárnou Bílá vrána. Děkujeme všem, kteří i přes chladné počasí dorazili podpořit dobrou věc.

Bleší trhy Ve Smečkách jsou součástí naší dlouhotrvající iniciativy rozvíjet kulturní a komunitní život v ulici Ve Smečkách. K naší akci se tentokrát připojili i další neziskové organizace z okolí, Farní charita Prahy 1 a Jedna Bedna. Děkujeme náměstkyni primátora Alexandře Udženiji, která nad akcí převzala záštitu, a velké poděkování patří i Magistrátu hlavního města Prahy za podporu této akce.