Pokud jste člověk s mentálním znevýhodněním ve věku 19 až 80 let a chcete bydlet v chráněném bydlení, podejte si žádost. Možná máte nějaké otázky k Bydlení POHODA. Některé jsme pro vás odpověděli ZDE, případně nás kontaktujte.

Žádost vyplňuje a podepisuje zájemce, případně jeho opatrovník, pokud je ustanoven. S vyplněním žádosti může zájemci pomoci rodinný příslušník či sociální pracovník. Vždy ale musí jít o svobodné rozhodnutí člověka s postižením.

Žádost má povinnou přílohu Vyjádření lékaře. Tento formulář vyplňuje a podepisuje praktický lékař, který potvrdí diagnózu a informace o zdravotním stavu zájemce, které jsou zásadní pro poskytování služby. Pokud je zájemce v péči psychiatra, psychologa, neurologa či jiného specialisty, je potřeba přiložit k žádosti také aktuální zprávu tohoto lékaře.

Pokud má zájemce ustanoveného opatrovníka, pak se k žádosti přikládá také kopie rozhodnutí soudu.

Formulář žádosti a Vyjádření lékaře je možné stáhnout na našem webu (zde), nebo nás kontaktujte a na Vaši žádost ji zašleme mailem či poštou. Vyplněnou žádost s přílohami doručte na adresu POHODA, Roškotova 1737/6, 140 00 Praha 4, nebo naskenované na mail sociální pracovnice, která žádosti spravuje (kontakt zde).

Pro přijetí žádosti je důležité:

  • Doručit kompletní žádost včetně povinných příloh
  • Žadatel musí spadat do cílové slupiny služby (je člověkem s mentálním postižením ve věku 19 až 80 let) včetně negativního vymezení
  • Žadatel se dobrovolně rozhodl pro Bydlení POHODA

Další postup po doručení žádosti

  • Žadatel je informován o doručení žádosti, zda je kompletní nebo je potřeba něco doplnit.
  • Žadatel je informován, pokud nespadá do cílové skupiny nebo něco brání jejímu poskytování.
  • Žadateli je sdělena aktuální kapacita služby, v případě naplněné kapacity se žadatel rozhoduje o zařazení žádosti do pořadníku.
  • Je domluveno sociální šetření, tedy osobní setkání se žadatelem ke zjištění jeho potřeb, míry potřebné podpory a ověření zájmu o službu.
  • Na základě sociálního šetření je rozhodnuto, zda je chráněné bydlení vhodnou službou pro žadatele.
  • Žadateli podepisuje smlouvu o poskytování služby, nebo čeká na uvolnění kapacity ve službě.