POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením je od 9. 7. 2019 zapsaným ústavem.

Jedná se právní formu, která je stejně jako obecně prospěšná společnost, vhodná pro poskytovatele sociálních a jiných služeb. Je vhodná pro subjekty s diverzifikovanou činností, kdy jedna může být finančně stabilní až zisková a druhá ve ztrátě.

Zapsaný ústav nám vytváří lepší podmínky pro vlastní sociální podnikání, kterým naplňujeme poslání organizace a snažíme se zajistit další nezávislé zdroje pro poskytování sociálních služeb.

Categories: aktuality